Kontakt z nami

OTTIMA plus jest inicjatorem i brokerem wiedzy Południowego Klastra Kolejowego, który został wpisany w poczet członków Międzynarodowej Sieci Klastrów Kolejowych w Europie (ERCI) – European Railway Clusters Initiative, co umożliwia dynamiczny rozwój transportu kolejowego w Polsce i dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze.

Kontakt w sprawie szkoleń oraz kursów na licencję maszynisty

T: 668 894 572
E: [email protected]

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Kontakt w sprawie eventów, konferencji oraz nawiązania współpracy z ekspertami

T: 668 894 575
E: [email protected]

Kontakt z mediami, w sprawie objęcia patronatem wydarzeń

T: 668 894 576
E: [email protected]

Zapisz się do newslettera